Witamy na naszej stronie!
      Towarzystwo Przyjaciół Świlczy powstało w 2001 roku i jest organizacją społeczno-kulturalną, której głównym zadaniem jest podejmowanie szerokich działań na rzecz ochrony i utrzymania zbiorowej pamięci, obiektów dziedzictwa narodowego zlokalizowanych na terenie Świlczy oraz organizowanie (współorganizowanie z innymi instytucjami samorządowymi) uroczystości patriotycznych, obchodów rocznic ważnych wydarzeń mających wpłynąć na wzrost świadomości i wiedzy wśród mieszkańców Świlczy i osób z nią związanych.
      Członkami Komitetu Założycielskiego (w roku 2000/2001) byli: Tadeusz Pachorek (wybrany jako pierwszy Prezes Towarzystwa), Halina Bober, Józef Kornak, Eugeniusz Jandziś, Tadeusz Majka, Lesław Sitek, Piotr Rzeszutek, Adam Mazur, Andrzej Boczkaj, Jacek Lis, Wiesław Machowski, Andrzej Rządeczka, Zbigniew Pukała, Adam Majka, Stanisław Nowak, Elżbieta Gazda, Władysława Bytnar, Janusz Grzesik, Aniela Pikuła.
      Obecnie TPŚ liczy 58 członków.

ZARZĄD TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŚWILCZY 2018-2022

PREZES
Artur Szary
I W-CE PREZES
Tadeusz Pachorek
II W-CE PREZES
Robert Bułas
SEKRETARZ
Magdalena Lisowska
SKARBNIK
Marcin Żańczak
CZŁONEK
Anna Żarska
CZŁONEK
Tomasz Biały

Zarząd i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Świlczy

Składki członkowskie i darowizny ma renowację zabytków w Świlczy można wpłacać na nasz rachunek bakowy:
Nr konta bankowego: 73 9159 1023 2005 5003 1748 0001 BS Głogów Młp. O/Świlcza
Towarzystwo Przyjaciół Świlczy, Świlcza 152A, 36-072 Świlcza.
Aby uzyskac możliwość odpisu podatkowego w tytule przelewu należy wpisać: Darowizna na cele statutuowe.

Kontakt: Towarzystwo Przyjaciół Świlczy, 36-072 Świlcza 152A, tps-kontakt@wp.pl